You are here

Kontakt

NovaMedia d.o.o.

24000 Subotica, Nikole Kujundžića u. 6. ulaz IV stan 6.

Broj centrale:
024 533 837

OBAVEŠTENJE

Od 01. septembra 2017. godine, fiksni brojevi korisničkog servisa su povučeni iz upotrebe.  

Možete nas kontaktirati na 024/533-837 (centrala) ili na sledećem mobilnom broju:

Mobilni brojevi:
060 415 0062

Radnim danima od 8-15 časova.

Faks:
024 533 837

PIB:
105384106

E-mail:
office@novamedia.rs

Web:

www.novamedia.rs

www.serbiainfo.eu

www.szerbiainfo.hu

www.kompanije.co.rs

www.preduzeca.rs

www.linkcentar.co.rs